Sürdürülebilir Yönetim

 


Sürdürülebilirliğin temel prensiplerinin iş süreçleri ile entegrasyonu günmüzün yükselen değerleri arasındadır.

Çevre faaliyetlerin raporlanmaya başlandığı 1990'lı yıllar küresel ısınmanın, kuraklık, yoksulluk ve açlıkla savaşan dünyamızda, iş dünyasının ekonomi, çevre ve sosyal unsurların denge içinde ele alınacağı ve bunun tüm hissedarlarla paylaşılacağı bir raporlamayı gerekli kılmıştır.

Kurumsal sosyal sorumluluğu iş stratejilerine entegre eden şirketlerin farklı modellerle uygulamalarını göstermeleri giderek bir standart raporlamaya dönüşmüş ve Küresel Raporlama Formatı (GRI), Birleşmiş Milletler Küresel Anlaşma (GC) ve OECD tarafından da kabul görmüştür.

Tulip Danışmanlık Olarak Çözümlerimiz

  • Sürdürülebilir Yönetim ve Raporlama Seminer ve Danışmanlık Programı
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi Seminer ve Danışmanlık Programı
  • Küresel Anlaşma ( Global Compact) gereklilşklerinin iş süreçlerinize entegrasyonu

Tulip'den
E-Bülten
Faaliyetlerimizden ilk siz haberdar olun..
                
 
Copyright © 2010 TULİP Eğitim ve Danışmanlık