Petrol ve Diğer Zaralı Maddelerin Sebep Olduğu Kirlilik Kapsamında Risk Değerlendirme ve Acil Müdahale


 

 

Petrolün ve diğer zararlıların denizlerde yarattığı kirlilik ile mücadelede “Çevre Mevzuatı” Acil Müdahalenin planlanmasını zaruri hale getirmiştir.
Bu kapsamda, Denizcilik Müsteşarlığı’nın çıkartıldığı Genelge gereği farklı seviyelerde eğitimlerin alınması kıyı tesisleri için zorunlu kılınmıştır.
Kurumumuz Denizcilik Müsteşarlığı tarafından bu eğitimleri vermek üzere yetkilendirilmiş olup, (BELGE NO:2) bu kapsamdaki eğitimlerimiz Denizcilik Müsteşarlığı tarafından onaylıdır.

Acl Müdahale Eğitimleri

 • Petrol Dökülmesi

           Seviye 1
           Operasyon ve Destek Grupları Eğitim Semineri

           Seviye 2
           Operasyon ve Olay yeri Koordinatörü Eğitimi Semineri

           Seviye 3
           Genel Koordinatör Eğitimi

 • Diğer Zararlılar

            Seviye 1
            Operasyon ve Destek Grupları Eğitim Semineri

            Seviye 2
            Operasyon ve Olay yeri Koordinatörü Eğitimi Semineri

KIYI TESİSLERİ İÇİN RİSK DEĞERLENDİRME ve ACİL MÜDAHALE  
( Petrol/Doğalgaz/ Liman/Şamandra Tesisleri)

5312 sayılı Deniz ve Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği  kapsamında kıyı tesislerinin acil müdahale planı ve risk analizlerinin yapılması. 
Bu kapsamdaki faaliyetler:

 • SU ANALİZİ ve KİRLİLİK YÜKÜ
 • JEOLOJİK ve JEOTEKNİK ETÜT
 • NAVİGASYON MODELLEMESİ
 • PETROL DÖKÜLMESİ MODELLEMESİ
 • TEHLİKELERİN ÇIKARILMASI ve RİSK ANALİZİ
 • ACİL MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI
 • EĞİTİMLER
  1. SEVİYE I
  2. SEVİYEII
  3. SEVİYE III
   
Tulip'den
E-Bülten
Faaliyetlerimizden ilk siz haberdar olun..
                
 
Copyright © 2010 TULİP Eğitim ve Danışmanlık