Kurumsal Acil Müdahale
 


Endüstriler için acil durum planlaması, giderek önem kazanan gerek çevre gerek iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları açısından da zaruriyet arz eden bir süreçe girmiştir.
Hiç bir kuruluş acil durum/ felaketlerinin ne zaman meydana geleceğini önceden bilemez. Bu neden ile kuruluşların yapabileceği acil  durumların etkilerini planlayarak en aza indirmek olacaktır.  Hayatiyet arzeden bu konuda, acil durum/felaketlerin planlanması, olabilecek risklerin en aza indirgenmesi ve dolayısı ile işletmelerin iş sürekliliği modeline kaymaları bu modünün temelini oluşturmaktadır.

KURUMSAL ACİL DURUM YÖNETİMİNİ Konusunda Danışmanlık 

  • TEHLİKE ve RİSK ANALİZİ
  • KAPSAM TESPİTİ
  • PLANIN HAZIRLANMASI
  • ORGANİZASYON
  • EĞİTİM VE TATBİKATLAR
  • PLANIN UYGULANMASI
  • BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ kapsamında GÜVENLİK RAPORU HAZIRLANMASI ve GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ KURLMASI, ACİL MÜDAHALE PLANI HAZIRLANMASI
  • HAZOP çalışması
  • OLAY VE HATA AĞACI kullanılarak risk analizi yapılması
  • RİSK ESASLI PROSES GÜVENLİĞİ TETKİKLERİNİN YAPILMASI
Tulip'den
E-Bülten
Faaliyetlerimizden ilk siz haberdar olun..
               
 
Copyright © 2010 TULİP Eğitim ve Danışmanlık