Tarihçe

 

18.Yıl

Tulip Eğitim ve Danışmanlık 2002 yılında, Sn. Şafak ÖZSOY tarafından , tüm sektörlere süreç odaklı çözümler sunmak üzere kurulmuştur.

Şafak Özsoy ve ekibi bugün otuz yıllık sanayi tecrübesini süreçlerinize çevre-enerji-sağlık güvenlik-acil müdahale- kurumsal sosyal sorumluluk bağlamında entegre eden çözümler sunmaktadır.

Tulip adını, Anadolu kadının yapraklarını dülbente benzettikleri ve dulbent-tulipa dedikleri ve ardından Latince de “tulip” e dönüşen, “Anadolu Lalesinde ”’den almaktadır.

Son derece narin bir çiçek olan laleden esinlenilerek konulan isim, aslında bir tesadüf olmayıp Tulip’in vizyonuna da yansımış olup, uzmanlık alanlarında ki rafine bilgiyi endüstrilere taşıyarak genel anlamda da kalitenin artmasına öncülük yapmaktadır.

Tulip,  kurumsal sosyal sorumluluk olmak üzere, sera gazlarının raporlanması, enerji yönetimi kurumsal  acil müdahale, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı gibi konuları çalışma alanına alan Türkiye’de faaliyet gösteren öncü bir kuruluştur.

2007 yılında petrol ve petrol türevleri ile diğer kimyasalların denizde yaratacağı kirlilik çerçevesinde çıkan Acil Müdahale Mevzuatı kapsamında, TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında Risk Değerlendirme ve Acil Müdahale Projelerinin hazırlanması konusunda yetkilendirilmiştir.

Tulip, 2008 yılında TC. Başbakanlık, Denizcilik Müşteşarlığı tarafından acil müdahale eğitimlerini vermek yetkilendirilmiştir.   Sera Gazlarının Yönetimi ve Envanter Oluşturma ile Enerji Yönetimi konularını bünyesine 2009 yılında alarak bu alanlarda sektördeki öncülüğünü sürdürmüştür.

Çevre Danışmanlığı ve Noktasal Toprak Kİrliliği konularında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan TULIP, GRI'nın Kasım 2012'den itibaren kurumsal paydaşı olmuştur.

Sürdürülebilirliğin yönetim modellerine entegre edilerek raporlanması konusunu da çalışma alanına 2009 yılında katan Tulip, toplumsal gelişimin önemine inanmaktadır.

Karbon ve su ayak izinin izlenmesi ve çevresel sürdürülebilir kapsamında hayat döngüsünün yansımalarıyla değişim ve dönüşümün hız kazandığı günümüzde Tulip’in de programında güncellemeler olmaktadır.

Bizim, için önemli bir gelişme de, 2019 yılı güz döneminde kurucumuz Sn. Şafak ÖZSOY, Özyeğin Üniversitesi’nin Otel Yönetimi bölümünde, “Sürdürülebilir Kalkınma konulu dersi vermeye başlaması olmuştur.

2020’de iklim ve sürdürülebilirliğin iş süreçlerindeki yansımalarıyla deneyimi paylaşmayı sürdüreceğiz.

Tulip'den
E-Bülten
Faaliyetlerimizden ilk siz haberdar olun..
                
 
Copyright © 2010 TULİP Eğitim ve Danışmanlık